Amdanom Ni


Mae Olew Môn, a sefydlwyd yn 1964, yn cyflenwi olew gwresogi, diesel coch (tanwydd amaethyddol) a disel cerbydau ar gyfer defnyddwyr domestig a masnachol.

Bydd ein tîm gwerthu dwyieithog Cymraeg/Saesneg yn barod i dderbyn eich archebion, cymryd taliadau neu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae gennym dair llinell ffôn a gwasanaeth peiriant ateb 24 awr y dydd ar gyfer eich galwadau y tu allan i oriau arferol y swyddfa. Mi alwch gysylltu a ni drwy ein gwefan, ebost neu drwy ein tudalen facebook a trydar.

Mae ein gyrwyr yn adnabod yr ardal leol fel cefn eu llaw ac yn danfon ledled Sir Fôn ac ardaloedd Bangor / Caernarfon yng Ngwynedd, Gogledd Cymru.

Gan Olew Môn mi gewch chi wasanaeth cystadleuol, cyfeillgar ac effeithlon iawn ar gyfer eich holl anghenion olew.